Výstavba počítačových sítí

datový rozvaděč

datový rozvaděč

Při výstavbě nové strukturované kabeláže se snažíme vycházet z principu tohoto systému. Tím je myšleno budování univerzálního systému pro přenos digitálních i analogových signálů se strategicky umístěnými přípojnými body. Přípojné body se umisťují i tam, kde momentálně nejsou potřeba, vzhledem k předpokládané dlouhé technické i morální životnosti sítě. Velmi často dnes tyto sítě doplňujeme přístupovými body WiFi sítě pro připojení veškerých mobilních zařízení. Výstavbu vždy realizujeme v úzké spolupráci se zákazníkem, abychom mohli co nejlépe zohlednit jeho požadavky.

Naše priority při výstavbě počítačových sítí:

  • realizace efektivní a spolehlivé datové infrastruktury
  • strategické umístění jednotlivých prvků pro minimalizaci nákladů na výstavbu
  • trasy pro vedení kabeláže musí být nejen funkční, ale i estetické