Informační technologie jsou dnes nedílnou součástí vybavení všech škol. Nabízíme Vám své dlouholeté zkušenosti při jejich správě a rozvoji.
Zajistíme Vám komplexní dodávku a správu výpočetní techniky, serverů, multimediálních zařízení či interaktivních tabulí.

Nabízíme Vám prověřená řešení renomovaných značek a naše zkušenosti při jejich implementaci do výuky.

Produkty a řešení určená přímo pro základní a mateřské školy


Elektronické nástěnky

TV Systém ve školách jako elektronická nástěnka. Žákům mohou být uvnitř školních prostor zobrazovány informace o změnách v rozvrhu, suplování nebo nadcházejících školních akcích.

Další variantou je umístění TV do prostor, kam chodí rodiče, a mohou jim tak být prezentovány proběhlé školní akce či pozvánky na akce plánované, důležité provozní informace atp.

Zobrazované informace se snadno spravují přes webové rozhraní. Je možné je tak upravovat kdykoliv a odkudkoliv. Správa dat je podobná údržbě webových stránek školy s redakčním systémem.


Docházkový a přístupový systém BELLhop

Na základě požadavků vedení škol a školních družin jsme vyvinuli informační online systém BELLhop.

Jedná se o komplexní docházkový a dveřní systém, který má unikátní funkce pro vyzvedání dětí ze ŠD. Více informací o něm naleznete na samostatných webových stránkách www.bellhop.cz.


Produkty ekoTAB

Jako partner společnosti VMS VISION, s.r.o. Vám nabízíme široký sortiment produktů ekoTAB. Do produktového portfolia patří keramické tabule, zvedací systémy, plánovací tabule, lištové systémy a celá řada příslušenství.

Stěžejním produktem jsou pro naše klienty interaktivní sestavy. Jedná se o keramické magnetické tabule, které mohou být namontovány na zvedacím stojanu či pylonech. Interaktivita je zajištěna špičkovými projektory Epson.


Informační portál

Webové stránky Naše družina jsme založili jako informační portál specializovaný na školní družiny při základních školách. Chceme pravidelně publikovat zajímavé články z mnoha oblastí školních družin. Ty jsou tříděné do kategorií dle svého zaměření, aby se v nich dalo snadno orientovat a vyhledávat www.nasedruzina.cz.

Naše družina logo


Robotika a programování

Robotika je obor budoucnosti. Na robotech můžete názorně demonstrovat, jak stroje fungují. Můžete učit o elektřině, mechanice nebo umělé inteligenci a roboti vždy přispěchají s názornou ukázkou.
Nabízíme všechny potřebné nástroje, doporučíme kompletní sety pro vybavení třídy na výuku robotiky a programování. Proškolíme a seznámíme pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky. Máme zkušenosti z oblasti hraček i smart zařízení.


Vzdělávání

Současné požadavky na IT kompetence pedagogů vyžadují jejich průběžné vzdělávání. Nabízíme školení zaměřená na látku nově přidávanou do osnov. Dodáváme školám také metodiku na výuku robotiky, programování a dalších nových dovedností požadovaných současným Rámcovým vzdělávacích plánem.

Nabízíme také komplexní vzdělávací program pro online výuku.